Skip to main content
valkuilen van contractbeheer

Dit zijn dé 8 grootste valkuilen bij contractbeheer

Trap er niet in en houd de controle, de valkuilen bij contractbeheer zijn namelijk heel goed te vermijden. Het beheren van contracten kan best complex zijn en zo loop je als organisatie nog weleens tegen uitdagingen aan. Maar in plaats van in zo’n valkuil te stappen, kun je er ook met een boog omheen of eroverheen. Jij bent tenslotte goed voorbereid met je eigen systeem voor contractbeheer.

Dit zijn de valkuilen bij contractbeheer onder elkaar

1. Contracten zijn onvolledig of onduidelijk

In de gauwigheid gebeurt het nog weleens dat niet alles is vastgelegd. Belangrijke details ontbreken of zijn vaag geformuleerd. Dit kan leiden tot misverstanden en zelfs conflicten. Een goede basis voor contracten is dus heel belangrijk. Dan weet je zeker dat je niets mist!

2. Er is onvoldoende documentatie beschikbaar

Dit is één van de valkuilen bij contractbeheer die te maken hebben met onzorgvuldigheid. Als er onvoldoende documentatie is vastgelegd, kun je dingen niet nog even nakijken. Als contract gerelateerde communicatie en wijzigingen niet goed worden vastgelegd en gearchiveerd kan dat leiden tot verwarring en conflicten. En zonder documentatie heb je geen poot om op te staan.

3. Er is onvoldoende risicobeheer

Ondernemen gaat altijd gepaard met risico’s, maar het is wel belangrijk dat je die inzichtelijk hebt zodat je jezelf kunt indekken. Als contractuele risico’s niet worden geïdentificeerd, beoordeeld en beheerd, kan dat leiden tot onverwachte kosten, vertragingen en reputatieschade. Een grondige risicoanalyse en passende maatregelen zijn heel belangrijk.

4. Contracten worden onvoldoende nageleefd

Wanneer één van de partijen de contractuele verplichtingen niet nakomt, kan dat grote gevolgen hebben. Van betalingen die uitblijven tot juridische verschillen, grote financiële verliezen en reputatieschade. Een belangrijk onderdeel van contractbeheer en -management is dat de naleving van contracten actief wordt gemonitord en gehandhaafd.

5. Er is geen transparantie

Wanneer het contractbeheerproces niet transparant plaatsvindt, kan dat leiden tot wantrouwen tussen de partijen. Dat is een fundamenteel probleem, want zonder vertrouwen kun je niet samenwerken. Open en eerlijke communicatie in alle fasen van het contractbeheerproces is dan ook essentieel. Deze valkuil van contractbeheer is eenvoudig te omzeilen.

6. Er zijn onrealistische verwachtingen

Als één van de partijen onrealistische verwachtingen heeft over de uitvoering van het contract trap je in één van de andere valkuilen van contractbeheer. Onrealistische verwachtingen leiden tot teleurstelling en frustratie. Doelen stellen en verwachtingen managen is een belangrijk onderdeel van contractbeheer en -management.

7. Er is een gebrek aan flexibiliteit

Een logisch vervolg van onvoldoende verwachtingenmanagement is een gebrek aan flexibiliteit. Als één van de partijen zich blijft vasthouden aan contractuele bepalingen, zonder rekening te houden met veranderende omstandigheden, leidt dat geheid tot problemen. Meebewegen en je aanpassen wanneer dat nodig is, is essentieel om de relatie met de andere partij én de uitvoering van het contract te waarborgen.

8. Er is geen gestructureerd contractbeheer

Geen contractbeheer is natuurlijk sowieso slecht contractbeheer. Een gebrek aan structuur in contractbeheer kan leiden tot inefficiëntie, gemiste deadlines, verlies van controle en onnodige kosten. Een duidelijk proces definiëren en vervolgens ook volgen, inclusief de taken, verantwoordelijkheden en deadlines die erbij horen, voorkomt heel veel gedoe.

Er zijn nogal wat valkuilen bij contractbeheer, maar geen één is niet te omzeilen. Als je de valkuilen inzichtelijk hebt kun je ze sneller herkennen en proactief aanpakken. Zo voorkom je problemen en profiteer je van efficiënt contractbeheer en daardoor een gezondere bedrijfsvoering.

Wil je meer weten over de valkuilen bij contractbeheer en hoe je daar in jouw organisatie mee om kunt gaan?

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking of een demo!

 

 

Geïnteresseerd in CloudCompagnon?

Meer weten over het documentbeheer dat voor jou werkt? Wij geven je graag persoonlijk advies.

 

DOWNLOAD BROCHURE